PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ W ZAWODACH MEDYCZNYCH

Dane statystyczne i prognostyczne z ostatnich lat wskazują na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zawody medyczne. Szacuje się, że w 2050 roku połowa ludności naszego kontynentu osiągnie wiek emerytalny, dlatego wciąż wzrasta zapotrzebowanie na usługi pracowników wykonujących zawody medyczne. Branża ta dynamicznie się rozwija, a medyczny rynek pracy stoi otworem dla tych, którzy chcą znaleźć pewne zatrudnienie. Ponadto wykształcenie medyczne jest cenione nie tylko w Polsce, ale także i poza jej granicami! W związku z tym Szkoły Medyczne Społecznego Collegium Oświatowego w swojej ofercie edukacyjnej proponują naukę w zawodach medycznych na kilku kierunkach kształcenia, m.in. technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik masażysta czy terapeuta zajęciowy. Oczywiście posiadamy pozytywną opinię do kształcenia na kierunkach medycznych wydaną przez Ministerstwo Zdrowia.