PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ W BRANŻY LOGISTYCZNEJ

Dane statystyczne i prognostyczne z ostatnich lat wskazują na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży logistycznej.  Dlatego specjalnie dla młodych ludzi z powiatu piotrkowskiego oraz powiatów ościennych uruchomiliśmy dwie placówki oświatowe, tj. Technikum Logistyczno – Menedżerskie oraz Szkołę Branżową I Stopnia, które kolejno będą kształciły w zawodach technik logistyk oraz magazynier / logistyk.